ALLA PRISER INKL MOMS

INBRÄNNING AV KABEL

250,00 kr

  1. För vissa artiklar ingår denna inbränning, se respektive artikel.
  2. För andra artiklar, en option vid samtidig order av kablage från oss.
  3. För inbränning av egen inskickad kabel, se denna länk

Priset är per kabelenhet såsom en nätkabel, en digitalkabel, ett par högtalarkablar eller signalkablar.

Beskrivning

Audio Cable Burn-In-Treatment & Certification

Vad innebär BIT behandlingen (Burn-In-Treatment)
BIT-delen utsätter inte bara själva grundkabeln för test, utan även de terminerade kontakterna inkluderas, samt på vilket sätt kabel och kontakt är i förbindelse (lödning/klämdon). Så helheten hanteras vid behandlingen med andra ord.

Inbränningen tar upp till tre dygn och den förkortar inspelningstiden (konditioneringstiden) betydligt.

För detta har vi egen särskild utrustning som belastar kablaget med olika spänningar, frekvenser och vågformer. Med denna utrustning kan vi parallellt bränna in flera kablage samtidigt. Detta är en särskilt utvecklad ”kabelbrännare”.

Vad gör BIT processen?
Kablarna kommer att prestera bättre och musiken öppnar upp sig mer. Processens komplexa utgångssignal påverkar kablaget och förkortar inte bara konditioneringstiden avsevärt, utan behandlar de dielektriska materialen och ledarna så att de presterar bättre (och alltid kommer att göra det) än tusentals timmars användning i ett system.
Många har lärt sig att man måste spela in (break-in) sina nya kablar och därefter presterar de optimalt. Med denna process kortar du in startsträckan betydligt!

Riktvärden för ”break-in”
Följande riktvärden finns för normal ”break-in” tid för olika kablar. Tiden kan variera, men se detta som rekommendationer.

Signalkabel (interconnects): minst 50 timmar och för silver ca 100 timmar
Hörlurskablar, digitala kablar, USB kablar: ca 50 timmar
Högtalarkablar och nätkablar: minst 100 timmar lite beroende på grovleken på själva kabeltrådarna
Fiberkablar behöver ingen extra tid. Där handlar det om ljusstrålar.

Grövre kablar behöver generellt lite längre tider. Finns silvertråd med, så ökar tiden något jämfört med koppar.

Vi märker själva kabeln med en etikett, som sitter fäst på ett buntband, som ett bevis på behandlingen och där står även antal timmar som den har belastats. 

Varumärke

Lukase Audio

Egen tillverkning eller montering på Gotland