ALLA PRISER INKL MOMS

NETZOpower Fasprovare, jordade uttag 230 V

För order klicka här

Beskrivning

Viss utrustning kan påverkas om fas och nolla är rätt anslutna till vägguttaget.

Detta är för många en form av överkurs, men det finns de som vill veta.

Denna fungerar endast med jordade vägguttag!

All utrustning fungerar även om fas och nolla är ”felvända”, men framför allt vissa audioapparater kan uppvisa skillnad i prestanda. Därför kan det vara bra att veta om man har rätt anslutet. Man kan testa med att vända kontakten i vägguttaget och lyssna om man märker skillnad.

Men man kan som sagt även testa vilken kontakt som är nolla och vilken som är fas.

Handhavande:

  1. Stick in provaren i väggkontakten.
  2. Lyser lampan röd, så innebär det att fasen är i den kontakten där den röda pricken finns.
  3. Om du vänder på provaren, så ska den röda lampan inte lysa.

Denna enhet drar endast 3 mA i ström. Finns jordfelsbrytare installerat så ska denna ändå fungera utan att lösa ut jordfelsbrytaren. Om brytaren ändå skulle lösa ut, så är det något annat fel eller att jordfelsbrytaren är felinställd. En jordfelsbrytare skall lösa ut från 100 – 300 mA.

Varumärke

NETZOpower